užšaudyti

užšaudyti
užšáudyti 1. tr. NdŽ užtverti (ppr. viena ar dviem kartelių eilėmis): Karčiums užšáudoma tora Grd. Kartėms užšáudyta, kaltinai prikalta tora Kal. Po porą sklandų pagal kelio užšáudžiau Brs. Užšaudysme ganyklą kartim, ir nereiks samdyt piemenio Pšš. | Kumeliai nu senių arklių atskiesti ir kartimis kampe užšaudyti stovėjo S.Dauk. Tą duobę reik užšáudyt kartim, kad kas neįlįstų Pc.užkalinėti: Lentos tik užšáudytos, kad vė[ja]s neįpūstų Nt. 2. tr. NdŽ užsklandyti: Durys visos užšáudytos, negalima įeit Dkš. Ona, iškūrenusi krosnis, užšaudė juškas . | Mūsų durys ir langai geležim užšaudyti Mšk. 3. tr. audžiant įterpti kitokį siūlą: Storais siūlais užšáudytas audeklas Lkž. 4. tr. NdŽ šnek. godžiai užvalgyti. 5. intr. NdŽ greitai, skubiai žingsniuojant užeiti. 6. intr. prk. užgauliai pasakyti, prikaišioti: Užšáudo [mokytas vyras], ka [pati] nemokyta DūnŽ. ^ Durnam i mažam neužšáudyk Krš.
◊ žõdžiais užšáudyti įžeidinėti, prikaišioti: Gera marti, neužšáudo žõdžiais Krš. Kad ir neturu kur galvos priglausti, bet pas seserį neisiu: nenoru, kad ana muni kožną dieną žõdžiais užšáudytų Vkš.
\ šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; peršaudyti; prašaudyti; prišaudyti; sušaudyti; užšaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • užšaudinėti — dem. užšaudyti: 1. NdŽ. 2. NdŽ Neužšaudinėk da durų Brb. 3. dem. užšaudyti 6: Ana mun užšaudinė[ja], aš nenusileidu, i susipykstam DūnŽ. | refl.: Blogai gyvena, baisiai užsišaudinė[ja] Krš. šaudinėti; apšaudinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaudyti — tr. 1. R64, MŽ85, N, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Btrm šaudyti, leidžiant kulkas, sviedinius į numatytą vietą: Apšaudau miestą K; R65, MŽ86. Tas kelias buvo ir nakčia apšaudomas Plšk. Jie te kur iš kokio griovio kiek apšaudė [traukinį] Sb. Užė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskiesti — tr. NdŽ 1. LL214,215, Š, Rtr, DŽ padaryti skystesnį, silpnesnės koncentracijos: Jaunų bulbių košę atskiedi su pienu – dideliai skanu Krtn. Ana atskiedė košę vandenimi J. Reikia da atskiest duona [maišant] Sdk. Kanapių pieną, sulo[je] atskiestą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaudyti — 1. intr. SD217, Sut, N, K, M, J, LL123, Rtr, KŽ šaudyti atgal į šaudančiuosius. | refl. Š, Ser, KŽ: Priešas atsišaudė DŽ1. Šitie sugulę, o tas stačias atsišaudo Sug. Ten žvalgai buvo, anie atsišaudė ir pabėgo Pln. Atsišaudė tie plėšikai smarkiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššaudyti — Rtr 1. tr. SD1159, N, K, M, Š, LL296, NdŽ šaudant išeikvoti, sunaudoti: Visus šovinius iššaudė DŽ1. Aš iššaudžiau visą paraką, o nieko nenušoviau J. 2. tr. Š, Slv, Pb, Všv šaudant daug ar visus nukauti, nužudyti: Kiek paukščių per metus iššaudo!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kažis — sm. Kos48 žr. kužis: Kažiai, arba kumeliai, nuo senių arklių atskiesti (atskirti) ir kartimis kampe užšaudyti stovėję S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kužis — kùžis sm. (2) J, Kv vk. arklys, kumeliukas, kuzis: Kužiai, arba kumeliai, nu senų arklių atskiesti ir kartimis kampe užšaudyti stovėjo S.Dauk. Tas mano kùžis nora gerti Vkš. Geras mano kužẽlis Kl. Kuž kuž kuž, kužẽlis, kùžis! Slnt. Paleisk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušaudyti — 1. tr. Š, NdŽ, KŽ, Ms šaunant daug nukauti: Daug žmonių yr nušaudę par karą Trg. Arklių grabės nušaudytų priverstos [fronte] Erž. Kap partizanai buvo, tai nušaudė Rod. |refl. tr.: Aš iš bėdos, gaivindams savo dūšelę, varnų ben kelias išsikept… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršaudyti — iter. paršauti: 1. M, KŽ. 2. Dr, Lnk Paršaudė vaikai iš mokyklos Nt. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”